چگونگی تشکیل جلسات شورای دانش آموزی


•جلسات شورای دانش آموزی هر 2هفته یک بار تشکیل می شود
•جلسات با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد
•تصمیمات جلسات با اکثریت آرا و پس از تایید نهایی نماینده مدیر مدرسه قابلیت اجرایی دارد
•به پیشنهاد حداقل 3 نفر از اعضا می توان جلسات فوق العاده داشت
•پی گیر  یا معاون پرورشی بر تشکیل جلسات نظارت دارد
•جلسات عمومی شورای دانش آموزی حداقل در 2نوبت سال با حضور دانش اموزان برگزار می گردد
•منشی جلسات صورتجلسه را تنظیم و به اطلاع مسئولین مدرسه می رساند
•صورتجلسات در 2نسخه تنظیم و نسخه دوم آن به منطقه ارسال می گردد
•از 27 تا 30 هر ماه 2صورتجلسه (نیمه اول و نیمه دوم هر ماه )به نطقه ارسال می گردد  

مشخصات

  • منبع: http://tohid95.blogfa.com/post/5
  • کلمات کلیدی: جلسات ,دانش ,گردد ,تشکیل ,آموزی ,شورای ,شورای دانش ,دانش آموزی ,تشکیل جلسات
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها